Best Dental Clinics Near Me in Hanoi. Below is a list of prestigious dental clinic in Hanoi

Best Dental Clinics Near Me – BeDental

 • Address: 
  • Address 1:  7B Thi Sách, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

➥Xem đường đi – 0899.555.636

 • Address 2: 343 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội (nút giao ngã tư sở 

➥Xem đường đi – 0899.15.9090

 • Address 3: Tòa nhà CC2, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội ( Bên trong True Hope)

➥Xem đường đi – 0931.810.680

 • Working time: 9am – 9pm Monday to Sunday

Bedental Cosmetic Dentistry was established in 2012. After a period of operation, the center quickly became the address to provide prestigious dental services to customers and is one of the leading dentists in the field of dentistry. department of cosmetology. With a team of experienced doctors and specialists, advanced equipment and modern technology, Bedental cosmetic dentistry has taken golden steps on the way to becoming a center of cosmetic dentistry in Vietnam. Vietnam

Doctors

Bedental has a team of experienced doctors in the field of dentistry such as:

 • Dr. Thuy Nga: Graduated as a dentist in Moscow – Russia, is a doctor specializing in orthodontics with more than 700+ completed braces cases and 1000+ cases in the process of being completed.
 • Dr. Vo Huy Vi: Aesthetician, Doctor Vo Huy Vi has many years of experience in the field of cosmetic porcelain dental restorations with over 1000+ cases of completed porcelain teeth.

Facilities

BeDental uses high-tech equipment and advanced techniques for dental services such as aesthetic dentistry, pediatric dentistry, orthodontics, invisalign,….. In 2019, BeDental has become Platinum supplier and in the top of VIETNAM INVISALIGN system’s the best suppliers

 • Piezotome tooth extraction machine helps to extract teeth painlessly, limiting bleeding…
 • X-ray machine of the entire jaw to specifically assess the condition of the jaw to give a specific treatment direction.

NHA KHOA BEDENTAL CÓ UY TÍN KHÔNG? NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ NHA KHOA BEDENTAL – Be Dental

Price:

I.BẢNG GIÁ RĂNG SỨ THẨM MỸ

Chỉnh sửa
MÃ DỊCH VỤ DANH MỤC GIÁ THÀNH
1. Phục hình tháo lắp – (Tìm hiểu thêm…)
Removable Denture (More detail…)
PH01 Giá Hàm nền nhựa thường
Conventional Denture (More detail…)
(1 hàm) 1.500.000
PH02 Giá Hàm nền nhựa dẻo
Flexible acrylic partial denture
(1 hàm) 3.000.000
PH03 Giá Hàm khung kim loại thường
Cast metal partial denture
(1 hàm) 2.500.000
PH04 Giá Hàm khung Titan
Titanium partial denture
(1 hàm) 5.000.000
2. Răng giả (Tìm hiểu thêm…)
False teeth
PH05 Giá Răng giả hàm tháo lắp nhựa nội
Acrylic resin teeth -made in Vietnam
( 1 răng) 100.000
PH06 Giá Răng giả hàm tháo lắp nhựa Mỹ
Acrylic resin teeth -made in USA
( 1 răng) 150.000
PH07 Giá Răng giả hàm tháo lắp sứ
Porcelain teeth backed with metal
( 1 răng) 1.000.000
Máng nâng khớp
Denture occlúion
1.000.000
3. Phục hình cố định :
Non-removable denture
Giá Sứ kim loại (Tìm hiểu thêm…)
Porcelain teeth backed with metal
PH08 Giá Răng sứ kim loại thường (Ni,Cr)
Porcelain teeth backed with metal (Ni,Cr)
1.000.000
PH09 Giá Răng sứ kim loại Vivadent france (Cr,Co)
Porcelain teeth backed with metal Vivadent France (Cr,Co)
1.200.000
PH10 Giá Răng sứ kim loại Jelenko USA ( Cr, Co)
Porcelain teeth backed with metal Jelenko USD (Cr,Co)
1.500.000
PH11 Giá Răng sứ kim loại titan
Porcelain teeth backed with titanium
2.500.000
Giá Sứ không kim loại : (Tìm hiểu thêm)
Non-metal Teeth
PH20 Giá Răng sứ Katana (bảo hành 7 năm)
Porcelain Veneer Katana from Japan
2.900.000
PH19 Giá Răng sứ Venus ( bảo hành 7 năm) (Tìm hiểu thêm…)
Porcelain Veneer Venus from Germany (More detail…)
3.500.000
PH12 Giá Răng sứ Roland ( bảo hành 10 năm) (Tìm hiểu thêm…)
Porcelain Veneer Roland from Germany (More detail…)
4.500.000
PH13 Giá Răng sứ Roland HD (bảo hành 10 năm) (Tìm hiểu thêm…)
Porcelain Veneer Roland HD from Germany
5.500.000
PH14 Giá Răng sứ Ceramill (bảo hành 10 năm)(Tìm hiểu thêm…)
Porcelain Veneer Ceramil from Germany
6.000.000
PH15 Giá Răng sứ Emax Nanoceramics ( bảo hành 15 năm)
Porcelain Veneer Emax from Germany
7.000.000
PH13-1 Giá Răng sứ HTsmile (Bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm…)
Porcelain Veneer Htsmile from Germany (More detail…)
7.000.000
PH15-1 Giá Răng sứ Emax* Press Lithium Disilicate (Bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm…)
Porcelain Veneer Emax press from Germany (More detail…)
8.000.000
PH15-2 Giá Răng sứ Cercon (Bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm…)
Porcelain Veneer Cercon from Germany (More detail…)
7.000.000
PH16 Giá Răng sứ Nacera Pearl Shade ( bảo hành 10 năm)
Porcelain Veneer Nacera from Germany
7.000.000
PH17 Giá Răng sứ Lava 3M Premium Plus ( bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm…)
Porcelain Veneer Lava 3M Plus from USA (More detail…)
8.000.000
PH21 Giá Răng sứ Lava Esthentics ( bảo hành 15 năm)
Porcelain Veneer 3M Lava Esthetic from USA
11.000.000
PH22 Giá Răng sứ Lisi Press (bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm…)
Porcelain Veneer Lisi from Japan (More detail…)
11.000.000
PH18 Giá Răng sứ kim cương (Bảo hành trọn đời)
Porcelain Veneer Diamond from USA
16.000.000

II.BẢNG GIÁ SẢN PHẨM ĐIỀU TRỊ NHA KHOA

Chỉnh sửa
MÃ DỊCH VỤ DANH MỤC GIÁ THÀNH
SP01 Giá Kin Gingival 250ml (Kin súc miệng điều trị viêm lợi) 180.000
SP02 Giá Kin Toothpaste 75ml (Kem đánh răng kin) 180.000
SP03 Giá Kin B5 Enjuague 500ml (Kin súc miệng hàng ngày) 310.000
SP04 Giá Kin B5 toothpaste 125ml (Kem đánh răng kin b5) 200.000
SP05 Giá Sensi Kin 250 (Nước súc miệng chống ê buốt) 250.000
SP06 Giá Sensi kin gel (Tuýp thuốc bôi lợi chống ê buốt) 180.000
SP07 Giá Perio kin (Tuýp thuốc bôi viêm lợi) 180.000
SP08 Giá Ortho Kin 500ml (Nước súc miệng chỉnh nha) 310.000
SP09 Giá Ortho Kin toothpaste ( Kem đánh răng chỉnh nha) 180.000
SP10 Giá Máy tăm nước Procare (Tìm hiểu thêm……) 1.850.000
SP11 Giá Máy tăm nước Oralpick (Tìm hiểu thêm……) 1.950.000
*Bảng giá sản phẩm hỗ trợ điều trị tại nha khoa – không áp dụng khi mua online

III.BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU

Chỉnh sửa
MÃ DỊCH VỤ DANH MỤC GIÁ THÀNH
Lấy cao/vôi răng (Tìm hiểu thêm…)
Tartar Cleaning and polishing (More detail…)
NC01 Giá Lấy cao/vôi răng độ 1
Tartar Cleaning and polishing – mild
250.000
NC02 Giá Lấy cao/vôi răng độ 2
Tartar Cleaning and polishing – moderate
350.000
NC03 Giá Lấy cao/vôi răng độ 3 – Tartar Cleaning and polishing – heavy 450.000
Dịch vụ khác
Other dental Service
NC04 Giá Thổi cát cacbonat
Cleaning with Cacbonat sand
120.000
NC05 Giá Điều trị viêm quanh hàm (bao gồm máng + thuốc bôi) (Tìm hiểu thêm…)
Operculectomy – Gumgivitis
1.200.000

IV. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ NHA KHOA

Chỉnh sửa
MÃ DỊCH VỤ DANH MỤC GIÁ THÀNH
1. Giá Hàn răng (Tìm hiểu thêm…).
Teeth filling (More detail…)
DT01 Giá Hàn/Trám răng sữa trẻ em
Baby teeth filling
200.000
DT02 Giá Hàn/Trám răng vĩnh viễn
Permanent Teeth Filling
400.000
DT03 Giá Hàn/Trám răng thẩm mỹ
Cosmetic Filling
700.000
DT04 Giá Hàn cổ răng
Sensitive teeth filling
200.000
2. Giá Điều trị tủy (Tìm hiểu thêm…)
Root Canal Treatment – Anterior by endodontist machine (More detail…)
DT05 Giá Điều trị tuỷ Răng sữa
Root Canal Treatment – Anterior for baby teeth
500.000
DT06 Giá Điều trị tuỷ Răng cửa vĩnh viễn
Root Canal Treatment – Anterior for Front teeth
700.000
DT07 Giá Điều trị tuỷ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn
Root Canal Treatment – Anterior for Premolar teeth
1.200.000
DT08 Giá Điều trị tuỷ Răng hàm lớn vĩnh viễn
Root Canal Treatment – Anterior for molar teeth
1.500.000
3.Giá Điều trị tủy lại( Máy Xmax usa)
Root Canal reTreatment – Anterior by endodontist machine
DT09 Giá Điều trị tuỷ bằng máy – Răng cửa
Root Canal Treatment – Anterior for Front teeth by endodontist machine
900.000
DT10 Giá Điều trị tuỷ bằng máy – Răng hàm nhỏ
Anterior for Premolar teeth by endodontist machine
1.800.000
DT11 Giá Điều trị tuỷ bằng máy – Răng hàm lớn
Anterior for molar teeth by endodontist machine
2.000.000
4 Dự phòng sâu răng (Tìm hiểu thêm…)
Vecniflour dental care
DT12 Giá Dự phòng sâu răng trẻ em
Vecniflour dental care for child
400.000

V.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHỔ RĂNG KHÔN VÀ TIỂU PHẪU CƯỜI HỞ LỢI

Chỉnh sửa
MÃ DỊCH VỤ DANH MỤC GIÁ THÀNH
1. Giá Nhổ răng (Tìm hiểu thêm…)
Tooth Extraction (More detail…)
TP01 Giá Nhổ răng sữa thường
Deciduous tooth Extraction without anesthetic
Miễn phí
TP02 Giá Nhổ răng sữa tiêm tê
Deciduous tooth Extraction with Anesthetic
300.000
TP03 Giá Nhổ Răng cửa vĩnh viễn
Front Tooth Extraction
1.000.000
TP04 Giá Nhổ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn
Premolar tooth Extraction
1.500.000
TP05 Giá Nhổ Răng khôn hàm trên
Upper Wisdom Tooth Extraction
1.500.000
TP06 Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng
Lower Wisdom Tooth Extraction Straight-grown
1.500.000
TP07 Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch
Lower Wisdom Tooth Extraction non Straight-grown
2.000.000
TP08 Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó
Lower Wisdom Tooth Extraction – Dificult
2.500.000
TP09 Giá Nhổ Răng khôn hàm trên bằng máy
Upper Wisdom Tooth Extraction with Piezotime
2.000.000
TP10 Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng bằng máy
Lower Wisdom Tooth Extraction Straight-grown with Piezotome
3.500.000
TP11 Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó bằng máy
Lower Wisdom Tooth Extraction Straight-grown with Piezotome – Dificult Case
5.000.000
TP12 Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch bằng máy
Lower Wisdom Tooth Extraction non Straight-grown with Piezotome
4.500.000
TP13 Giá Trích rạch điều trị áp xe
Tooth abscess Treatment
300.000
TP14 Giá Cắt nang chân răng
Tooth follicles treatment
2.000.000
2. Chỉnh cười hở lợi (Tìm hiểu thêm…)
Gum contouring Surgery (More detail…)
Giá Chỉnh cười hở lợi thông thường
Gum contouring Surgery with Knife surgery
(1 đơn vị ) 500.000
TP15 Giá Chỉnh cười hở lợi bằng laser
Gum contouring Surgery with laser machine
(1 đơn vị ) 1.000.000
TP16 Giá Chỉnh cười hở lợi can thiệp xương
Gum contouring Surgery bone impacting
(trọn gói ) 15.000.000

VI.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG NHA KHOA

Chỉnh sửa
MÃ DỊCH VỤ DANH MỤC GIÁ THÀNH
Giá Tẩy trắng (Tìm hiểu thêm…)
Teeth Whitening (More detail…)
TT01 Giá Tẩy trắng răng nhanh BEYOND, USA
In-Office Whitening (More detail…)
3.000.000
TT02 Giá Tẩy trắng chậm BEYOND, USA
Take-home Whitening kit with tray (More detail…)
2.000.000

VII.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỈNH NHA VÀ NIỀNG RĂNG NHA KHOA

Chỉnh sửa
MÃ DỊCH VỤ DANH MỤC GIÁ THÀNH
CN01 1.Giá Chỉnh nha tháo lắp
Orthodontic Trainer
10.000.000
2.Giá Chỉnh nha cố định
Orthodontic Brace
CN02 Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại thường Classic Japan (Tìm hiểu thêm…)
Japanese traditional metal brace
(2 hàm) 30.000.000
CN03 Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại 3M USA (Tìm hiểu thêm…)
USD traditional metal brace (More detail…)
(2 hàm) 35.000.000
CN04 Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại tự buộc 3M USA (Tìm hiểu thêm…)
Self-ligating metal brace (More detail…)
(2 hàm) 42.000.000
CN05 Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông thường 3M (Tìm hiểu thêm…)
Traditional ceramic brace (More detail…)
(2 hàm) 35.000.000
CN06 Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông minh 3M
Self-ligating ceramic brace
(2 hàm) 55.000.000
CN07 Giá Chỉnh nha Mắc cài Sapphire USA
Traditional Sapphire brace
(2 hàm) 45.000.000
CN08 Giá Cấy Minivis: 2.500.000/1 vis (Tìm hiểu thêm…)
Miniscrew
2.500.000
3. Chỉnh nha bằng máng trong suốt INVISALIGN (More detail…)
CN09 Giá chụp Phim Clincheck 10.000.000
CN10 Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Express Package (trường hợp đơn giản)
1 hàm 35.000.000
2 hàm 45.000.000
CN11 Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Lite Package (trường hợp nhẹ)
1 hàm 60.000.000
2 hàm 75.000.000
CN12 Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Moderate Package (trường hợp trung bình)
1 hàm 85.000.000
2 hàm 110.000.000
CN13 Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Comprehensive – mức độ 1 (Unlimited)
Trọn gói / Package 130.000.000
CN14 Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Comprehensive – mức độ 2 (Unlimited)
Trọn gói / Package 150.000.000

VIII.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT – TRỒNG IMPLANT – TRỒNG RĂNG SỨ

Chỉnh sửa
MÃ DỊCH VỤ DANH MỤC XUẤT SỨ ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ THÀNH
IM01 Giá Cấy Trồng implant – Dentium (Tìm hiểu thêm….)
Dentium Implant from USA (More detail…)
(Mỹ) (1 trụ) 18.000.000
IM02 Giá Cấy Trồng implant – Dentium Implant
Dentium Implant from Korea (More detail…)
(Hàn quốc) (1 trụ) 15.000.000
IM03 Giá Cấy Trồng implant – Osstem (Tìm hiểu thêm…)
Osstem Implant from Korea (More detail…)
(Hàn quốc) (1 trụ) 15.000.000
IM04 Giá Cấy Trồng implant – Tekka (Tìm hiểu thêm…)
Tekka Implant from France (More detail…)
(Pháp) (1 trụ) 23.000.000
IM05 Giá Cấy Trồng implant – Humana
Humana Implant
(Đức ) (1 trụ)
IM06 Giá Ghép xương phục vụ Cấy implant (Tìm hiểu thêm…)
Bone Grafting (More detail…)
(1đơn vị) 5.000.000
IM07 Giá Nâng xoang kín(Tìm hiểu thêm…)
Closed Sinus Lift
(1đơn vị) 6.000.000
IM08 Giá Nâng xoang hở (Tìm hiểu thêm…)
Open sinus lift
(1đơn vị) 10.000.000
IM09 Ghép màng Xương
periosteum Grafting
(1đơn vị) 8.000.000
IM10 Màng PRF (1đơn vị) 2.000.000

Best Dental Clinics Near Me – The Young dental clinic

 • Address: Số 38 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Working time: 8:30am – 6:30pm Monday to Sunday

Although it has only been established for 5 years, Young Dental Clinic is a place that many customers trust for braces.

Nha Khoa Trẻ - Nha khoa uy tín hàng đầu tại Hà Nội

Doctors

Customers coming to the Young Dental Clinic will be directly examined by a team of Rheumatologists who graduated from Hanoi Medical University, led by Dr. Nguyen Huy Hoang.

 • Has more than 15 years of experience in the dental field.
 • Full Scholarship for Advanced Orthodontics at the University of Cologne Germany
 • Graduated from Invisalign orthodontic course in Thailand, orthodontic course in Korea.
 • The doctor has successfully performed hundreds of orthodontic and restorative procedures, bringing confident smiles along with optimal oral health to customers.

Facilities

With the strength in braces, Young Dental applies advanced technology, imported genuine in countries with leading dental technology such as Japan, Germany, America. Some of the equipment and technology used in braces can be mentioned:

 • Extraction of wisdom teeth with ultrasonic Piezotome technology quickly and smoothly.
 • ConeBeam 3D X-ray machine for multi-dimensional images, giving accurate parameters to support orthodontists to plan optimal treatment.
 • 3M orthodontic braces system – USA includes metal brackets, ceramic brackets
 • Davinci’s exclusive Aligner trough orthodontic treatment of Korea
 • Invisalign clear braces with the most modern orthodontic technology in the US

Price

The costs of services at Children’s Dental Clinic are posted in detail and publicly. Customers can find out the cost of services at the website.

Best Dental Clinics Near Me – Nhu Ngoc Dental

 • Address: 21 Trang Quang Dieu, Dong Da, Hanoi
 • Working time: 8am – 20pm Monday to Sunday

Nhu Ngoc Dental Clinic provides a full range of dental services from general to specialized such as: tartar removal, dental fillings, teeth whitening, dental implants to restore lost teeth,…

Doctors

At Nhu Ngoc Dental Clinic, we gather a team of highly specialized doctors, graduated from regular universities and trained abroad.

Price

Currently, the dental office has not announced the price list on the website, so if you have a need to visit here, you should go directly to the dental office to be consulted by a doctor about service costs.

nha khoa nhu ngoc hinh anh 1

iMed Dental Clinic

iMed Dental is the last prestigious dental address in Hanoi in the list. Born in mid-2009, it can be said that iMed Dental Clinic is equipped with modern machines and applies high-quality dental techniques in general dental services, cosmetic dentistry, children’s dentistry. , orthodontic braces and Invisalign, implant…

Doctors

iMed Dental is one of the few dental clinics in Hanoi with a team of doctors fluent in English and Japanese (trained in Germany and Japan). The doctors here all have high professional qualifications after training in developed countries with a developed dental background, besides having a lot of practical experience in dental treatment. For example, Dr. Nguyen Khanh Long

 • Graduated as a Doctor of Odonto-Stomatology, Hanoi Medical University
 • Graduated with a PhD, majoring in oral and maxillofacial surgery, Faculty of Medicine, Gifu University, Japan
 • Graduated from many training courses in Implant Surgery in Japan, USA…
 • Deputy Director of Vietnam – Cuba Hospital, Hanoi
 • Member of American Dental Association (ADA), Member of International Implant Association (ITI)
 • Professional advisor of Dental Implant Dentium, Korea

Facilities

The dental room is elegantly designed with Japanese and European styles to create a relaxing feeling for customers. In addition, with the strength of implant placement, the dental office is equipped with a system of modern equipment and technology

All dental chairs, surgical machine systems, implant machines and materials used are from the most prestigious brands of Japan and the United States such as YOSHIDA, NSK, 3M…

Strict aseptic process according to the standards of the Ministry of Health and the United States. Instruments and consumables such as examination trays, cups, straws, tongs, surgical knives, masks, gloves… are used only once for each patient.

z4202909365537 3ebce1e41b2bf3bcec2ce2a2baf45037

Win Smile International Cosmetic Dentistry System

 • Hotline: 0966 688 234 | 0967 688 234

Win Smile International Aesthetic Dental System is one of the dentists that has received many positive feedbacks from customers. Most of the compliments come from a team of highly skilled doctors with thousands of successful cosmetic treatments and restorations, dedicated caring staff, and a clinic space that creates a feeling of relaxation and closeness for patients. people do not feel fear.

Không gian sang trọng tại Nha khoa Thẩm mỹ Quốc tế Win Smile – Ảnh: Win Smile

Regarding the examination and treatment area, it is also assessed to be clean, sterile and private with a modern glass partition between the orthodontic chair area. This not only ensures medical standards, but also helps customers have their own space to relax.

Win Smile also focuses on investing in modern machinery and equipment, which are imported directly from developed countries such as the US and Germany.

Win Smile Dental offers a reasonable price for customers to feel secure in the process of making teeth, absolutely say no to extra costs. Win Smile is always open and transparent in the cost of treatment when experiencing the service, readers can be assured of this issue.

3 main strengths of dentistry can not be ignored are:

 • Cosmetic porcelain teeth
 • Dental implants
 • Orthodontic

In orthodontic services, there are many options for customers depending on the condition of their teeth and individual needs:

 • Invisalign cosmetic braces
 • Porcelain braces
 • Braces with crystal braces
 • Metal braces

In addition, in the treatment of dental diseases, Win Smile always invests and uses the most modern technologies to bring high efficiency and safety to customers’ health:

 • Painless wisdom tooth extraction with Piezotome machine
 • Dental fillings with Laser tech
 • Onlay/Inlay dental restorations
 • Teeth whitening with Laser Whitening Plus technology
 • Root canal treatment, tooth decay, periodontal

You can easily book an appointment via the hotline of Winmile Dental System, they are committed to giving you the best solution and best experience.

3fba2b72f2262d787437 5143 1681980312

Thuy Duc Dental

 • Address: Số 64 phố Vọng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Thuy Duc Dental Clinic was established in 2006. This is one of the prestigious dental addresses trusted by many people in Hanoi.

The team of doctors at Thuy Duc Dental Clinic are all graduated from the Department of Odonto-Stomatology of Hanoi Medical University, with professional knowledge, high skills, and experience of 5 years or more in the field of dentistry. Especially in the field of orthodontics, Dr. Pham Hong Duc is an experienced doctor:

 • The first doctor in Vietnam to achieve the rank of Black Diamond Invisalign Provider 2022
 • The only doctor in the North of the American Orthodontic Association AAO
 • Doctor of the World Association of Orthodontists IAO, World Association of Orthodontists WFO
 • Treating more than 4500 orthodontic cases, considered one of the doctors with the largest number of customers with braces in Hanoi.

Besides, the doctor also actively participates in the translation of specialized books. Some famous books such as: 1001 clinical tips in orthodontics (2015), Clinical cases in orthodontics (2015), Biomechanics in orthodontics (2016),…

The doctor was also the first to bring the F.A.C.E method of non-extraction Braces from abroad to apply in Vietnam, which minimizes tooth extraction, even without tooth extraction and still brings the highest treatment efficiency.

The system of equipment and technology of the clinic is the most modern and advanced equipment such as:

 • X-ray machine Vatech pax-i
 • CT Cone Beam
 • Piezotome ultrasonic technology wisdom tooth extraction machine
 • Root canal machine
 • Teeth whitening machine…

Ocean Dental Clinic

 • Address: No. 200, Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi

Ocean Dental Clinic operates with the motto “Teeth preservation specialist” towards lifelong dental health care.

Besides, Doctor Vo Thi Minh Hao – Clinic Director, is the first person to initiate the Japanese 8020 program in Vietnam – Oral health care program throughout from birth to the end of life, helping you keep your original 20 teeth even at the age of 80.

In addition, when visiting here, customers will be given a general oral care plan by doctors, including occlusion and prevention, solving both existing oral problems and how to care for them. Taking care to have strong teeth until old age is suitable for each person.

Therefore, this is a dental care address suitable for the whole family, from children, adults, the elderly. Ocean Dental is considered a famous clinic in Cau Giay District, you can rest assured to choose.

In particular, customers are also advised on periodontal treatment solutions to prevent tooth loss. This is something to be more concerned about in people with crooked teeth that are difficult to clean.

The clinic has been in operation since 2013, with a style of dedication, enthusiasm, sharing with customers, and a system of modern technological equipment, Doctor Vo Minh Hao and his team always want to bring a safe, effective, quick and gentle, fun oral care experience.

Core values that Ocean Dental always aim for: Safety for customers and doctors, dedication, integrity, technology development, lifelong learning, listening and sharing.

Any dental care services (tartar cleaning, teeth whitening, braces, …) at the clinic are performed by dentists. Therefore, every customer who comes here is consulted by a doctor with a comprehensive oral care plan based on the results of examination with support from modern machines and equipment.

Therefore, there are many customers with peace of mind, trusting regular examination and treatment here, many of which are elderly and children.

Rate this post