[Chính hãng] Bộ 2 Bàn Chải Điện Zenyum Sonic GO

1.602.000